VẬN CHUYỂN HÀNG LCL SANG TRUNG QUỐC
13/05 2021

VẬN CHUYỂN HÀNG LCL SANG TRUNG QUỐC

1. Hàng LCL là gì? Hàng LCL (Less than Container Load) là hàng xếp không đủ một container. Nghĩa là khi chủ hàng không có đủ hàng...

Xem thêm
icon icon icon