𝐓𝐎̂̉𝐍𝐆 𝐐𝐔𝐀𝐍 𝐕𝐄̂̀ 𝐓𝐇𝐔𝐄̂́ 𝐗𝐔𝐀̂́𝐓 𝐊𝐇𝐀̂̉𝐔

Thuế xuất khẩu là loại thuế gián thu đánh vào các loại hàng hóa được phép xuất khẩu qua biên giới Việt Nam. Đây là hình thức thuế quan được áp dụng phổ biến tại nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Vậy cụ thể, thuế xuất khẩu là gì? Đối tượng nào phải nộp thuế? Bài viết dưới đây của Peace Logistics sẽ tổng hợp thông tin chi tiết cho bạn.

𝟏. 𝐓𝐡𝐮𝐞̂́ 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐤𝐡𝐚̂̉𝐮 𝐥𝐚̀ 𝐠𝐢̀?

Thuế XK là loại thuế được thu trên những mặt hàng mà Nhà nước muốn hạn chế xuất khẩu với mục đích bình ổn giá và bảo vệ nguồn cung của một số mặt hàng trong nước. Đồng thời, loại thuế này được thu có thể nhằm hạn chế xuất khẩu để giảm xung đột thương mại với nước khác, nâng cao giá mặt hàng trên thị trường,… Ngoài ra, Nhà nước có thể sử dụng loại thuế này như biện pháp giúp phân phối lại thu nhập và tăng thu ngân sách.

𝟐. 𝐂𝐚́𝐜 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝐭𝐡𝐮𝐞̂́ 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐤𝐡𝐚̂̉𝐮 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐧𝐚𝐲:

Hiện nay, để phân loại được thuế XK, thông thường mọi người sẽ xác định dựa trên một số căn cứ cụ thể. Một số căn cứ có thể nhắc đến như:

Căn cứ vào mục đích thu thuế XK có thể chia ra làm 3 loại gồm: Thuế thu tạo nguồn thu; thuế thu để bảo hộ và thuế thu để trừng phạt.

Căn cứ vào phạm vi tác dụng của thuế XK có thể chia thành 2 loại gồm: Thuế tự quản và thuế theo các cam kết quốc tế.

Căn cứ vào cách thức đánh thuế có thể chia thành 4 loại gồm: Thuế tuyệt đối, thuế theo tỷ lệ phần trăm, thuế hỗn hợp, thuế theo lượng thay thế.

𝟑. 𝐂𝐚́𝐜 𝐪𝐮𝐲 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐯𝐞̂̀ 𝐭𝐡𝐮𝐞̂́ 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐤𝐡𝐚̂̉𝐮 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐯𝐚̆𝐧 𝐛𝐚̉𝐧 𝐥𝐮𝐚̣̂𝐭

Để giúp bạn thuận tiện trong việc tham khảo thông tin về thuế XK, bạn có thể tìm đọc một số văn bản Pháp luật và Nghị định của Chính phủ quy định cụ thể về loại thuế này gồm:

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016, cụ thể là Luật số 107/2016/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 06/04/2016.

Nghị định số 134/2016/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 01/09/2016 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Nghị định số 122/2016/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 01/09/2016 Quy định về Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Nghị định số 125/2017/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 16/11/2017 với mục đích sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016.

Và một số văn bản hướng dẫn liên quan khác.

𝟒. Đ𝐨̂́𝐢 𝐭𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐧𝐨̣̂𝐩 𝐭𝐡𝐮𝐞̂́ 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐤𝐡𝐚̂̉𝐮:

Tại Điều 3, Chương I về những quy định chung của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 của Quốc hội đã nêu rõ người phải nộp thuế XK theo quy định. Cụ thể, người phải nộp thuế gồm có:

Chủ hàng có hàng hóa xuất khẩu hoặc nhập khẩu.

Các tổ chức nhận ủy thác xuất khẩu hoặc nhập khẩu hàng hóa.

Người xuất cảnh hoặc nhập cảnh có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được gửi hoặc nhận hàng qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam.

Những người được người nộp thuế ủy quyền, bảo lãnh và nộp thuế thay, gồm có:

Các đại lý làm thủ tục hải quan được người nộp thuế ủy quyền để nộp thuế XK.

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh Quốc Tế, dịch vụ bưu chính được ủy quyền nộp thuế thay cho người nộp thuế.

Các tổ chức tín dụng hoặc các tổ chức khác hoạt động theo quy định của Luật của các tổ chức tín dụng trong trường hợp bảo lãnh, nộp thuế thay cho người nộp thuế.

Những người được chủ hàng ủy quyền trong trường hợp hàng xuất đi là quà biếu, quà tặng của cá nhận; hành lý gửi trước hoặc sau chuyến đi của người xuất cảnh, nhập cảnh.

Các doanh nghiệp có chi nhánh và ủy quyền cho chi nhánh nộp thuế theo quy định.

Người khác được người nộp thuế ủy quyền để tiến hành nộp thuế theo quy định.

Những người thu mua, vận chuyển hàng hóa trong định mức được miễn thuế của cư dân biên giới, nhưng lại không sử dụng hàng thu mua cho mục đích sản xuất, tiêu dùng mà đem bán tại thị trường trong nước và thương nhân nước ngoài được phép kinh doanh hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở chợ biên giới theo quy định của pháp luật.

Những người có hàng hóa xuất khẩu hoặc nhập khẩu thuộc đối tượng không phải chịu thuế, được miễn thuế, nhưng sau đó có sự thay đổi và chuyển sang đối tượng chịu thuế theo quy định thì sẽ phải nộp thuế.

Ngoài ra, còn một số trường hợp khác phải tiến hành nộp thuế theo quy định của pháp luật.

---------------------------------------------------------

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào hay có nhu cầu cần tư vấn, xin vui lòng liên hệ:

𝐌𝐬. 𝐋𝐢𝐬𝐚

𝑪𝒆𝒍𝒍 𝑷𝒉𝒐𝒏𝒆: (+84)911 529 168

𝑬𝒎𝒂𝒊𝒍: Lisa@peacelogistics.asia

Bình luận của bạn (1)
binh-luan

Hello World! https://helloworld.com?hs=1e7772487a21ef7afab66ee8764ef1d5&

28/09/2022

h3e65w

Viết bình luận
icon icon icon