QUY TRÌNH KHAI TỜ KHAI NHẬP KHẨU

QUY TRÌNH KHAI TỜ KHAI NHẬP KHẨU

1.Thông tin khai báo trên tờ khai báo hải quan nhập khẩu

Tờ khai hải quan nhập khẩu sử dụng để khai báo thông tin về lô hàng nhập khẩu, cơ bản bao gồm:

– Đơn vị hải quan cửa khẩu.

– Công ty xuất khẩu, công ty nhập khẩu.

– Phương thức, phương tiện vận chuyển.

– Tên hàng, khối lượng, trị giá hàng hóa.

– Nghĩa vụ thuế (thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế VAT).

– Các chỉ thị của hải quan.

Mẫu tờ khai báo hải quan nhập khẩu hiện hành được quy định tại thông tư 38/2015/TT-BTC, mẫu HQ/2015/NK.

2. Các bước tiến hành khai báo tờ khai nhập khẩu

2.1. Tải và đăng nhập phần mềm Ecus

+ Download Phần mềm Ecus mới nhất.

+ Mở  phần mềm ECUS => Hệ thống => 2. Chọn doanh nghiệp xuất nhập khẩu => Nhập đầy đủ các thông số về tài khoản khai báo => Nhấn  “Chọn”.

2.2. Kết nối đến hệ thống Hải quan

Truy cập chức năng từ menu “Hệ thống” => Thiết lập thông số khai báo VNACCS Nhập các thông tin => “Ghi” => “ Kiểm tra kết nối”.

2.3. Chọn tờ khai báo

 Để đăng ký mới tờ khai nhập khẩu, truy cập menu “Tờ khai hải quan” Đăng ký mới tờ khai nhập khẩu (IDA).

2.4. Nhập thông tin tại tab thông tin chung

– Tiến hành nhập vào dữ liệu về loại hình khai báo, mã khai báo hải quan…, lưu ý các tiêu chí có dấu (*) màu đỏ là bắt buộc nhập, các ô màu xám là chỉ tiêu thông tin do hệ thống tự động trả về hoặc chương trình tự tính, doanh nghiệp không cần nhập vào những chỉ tiêu này.

Chú ý: Khi bạn click chuột vào tiêu chí nào, phía dưới góc trái màn hình tờ khai sẽ hiện ra “Hướng dẫn nhập liệu” chi tiết, bạn làm theo các hướng dẫn để nhập thông tin cho các chỉ tiêu cần thiết.

2.5. Nhập thông tin tại tab thông tin chung 2

-Nhập vào thông tin trên hóa đơn hàng hóa về Số hóa đơn, ngày phát hành, phương thức thanh toán, trị giá hóa đơn, điều kiện giao hàng.

– Phân loại hình thức hóa đơn : Chọn phân loại hình thức hóa đơn

+ A: Hóa đơn thương mại

+ B: Chứng từ thay thế hóa đơn thương mại hoặc không có hóa đơn thương mại

+ D: Hóa đơn điện tử được khai báo qua nghiệp vụ khai hóa đơn IVA

– Số hóa đơn: nhập số hóa đơn

– Ngày phát hành: ngày phát hành hóa đơn

2.6. Nhập thông tin tại tab danh sách hàng

Khai báo đầy đủ và chính xác về tên hàng, nhãn hiệu hàng hóa, model, mã HS, xuất xứ, khối lượng, đơn vị tính, đơn giá hóa đơn, mã biểu thuế nhập khẩu, thuế suất VAT và các loại thuế suất khác (nếu có).

Nếu có khai khoản điều chỉnh: Phân bổ các khoản điều chỉnh trên tờ khai trị giá cho các dòng hàng.

Sau khi nhập xong danh sách hàng nếu trên tờ khai trị giá có các khoản điều chỉnh, người khai thiết lập theo cách như sau :

Chọn nút “Phân bổ phí” trên mục “Danh sách hàng” cửa sổ phân bổ phí hiện ra như sau: Kích chuột vào mục khoản điều chỉnh, sau đó nhấn “Chọn dòng hàng áp dụng” để chọn các dòng hàng được áp dụng khoản điều chỉnh này, hoặc đánh dấu chọn vào “Áp dụng cho tất cả dòng hàng” để áp dụng khoản điều chỉnh này cho tất cả các dòng hàng trên tờ khai. Sau khi nhập xong và ghi lại thông tin tờ khai.

2.7. Truyền tờ khai hải quan

Sau khi đã nhập xong thông tin cho tờ khai, ghi lại và chọn mã nghiệp vụ “2. Khai trước thông tin tờ khai (IDA)” để gửi thông tin.

Và nhập vào mã PIN của Chữ ký số:

Thành công hệ thống sẽ trả về số tờ khai và bản copy tờ khai bao gồm các thông tin về thuế được hệ thống tự động tính, các thông tin khác như “Tên, địa chỉ doanh nghiệp khai báo”

Màn hình bản copy trả về bao gồm các thông tin đã khai báo của tờ khai, phần tổng hợp tính thuế trả về thể hiện ngay góc trái màn hình

2.7. Lấy kết quả phân luồng, in tờ khai

Khi khai báo thành công, tờ khai nhập khẩu sẽ được đưa vào tiến hành các thủ tục thông quan hàng hóa. Doanh nghiệp tiếp tục nhấn vào “ 4. Lấy kết quả phân luồng, thông quan” chức năng này tương tự như “Lấy phản hồi từ HQ” để nhận được kết quả phân luồng, lệ phí hải quan, thông báo tiền thuế, in tờ khai và tiến hành các bước tiếp theo.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận của bạn (1)
binh-luan

Hello World! https://helloworld.com?hs=1fc55290c36945bbfeadfde3490146fe&

28/09/2022

yipl80

Viết bình luận
icon icon icon