𝐓𝐡𝐮̉ 𝐭𝐮̣𝐜 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐤𝐡𝐚̂̉𝐮 𝐬𝐮̛̃𝐚 𝐯𝐚̀ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐬𝐮̛̃𝐚 𝐯𝐚̀𝐨 𝐓𝐡𝐚́𝐢 𝐋𝐚𝐧

Thị trường sữa tại Thái Lan có giá trị khoảng 3,4 tỷ USD (năm 2016). Với mức tiêu thụ sữa bình quân đầu người cao hơn 2,23 lần so với Việt Nam. Đối với các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam. Việc nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa vào thị trường Thái Lan không bị áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu. Và được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu 0% theo lộ trình giảm thuế của nước này trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA).

Nếu bạn quan tâm hoặc thắc mắc về chu trình nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa vào Thái Lan thì hãy để 𝐏𝐞𝐚𝐜𝐞 𝐋𝐨𝐠𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐬 giải đáp nhé!

𝟏. 𝐒𝐮̛̃𝐚 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮 (𝐇𝐒 𝟎𝟒𝟎𝟏.𝟏𝟎.𝟏𝟎; 𝟎𝟒𝟎𝟏.𝟏𝟎.𝟗𝟎; 𝟎𝟒𝟎𝟏.𝟐𝟎.𝟏𝟎; 𝟎𝟒𝟎𝟏.𝟐𝟎.𝟗𝟎; 𝟎𝟒𝟎𝟏.𝟒𝟎.𝟏𝟎; 𝟎𝟒𝟎𝟏.𝟒𝟎.𝟐𝟎; 𝟎𝟒𝟎𝟏.𝟒𝟎.𝟗𝟎; 𝟎𝟒𝟎𝟏.𝟓𝟎.𝟏𝟎; 𝟎𝟒𝟎𝟏.𝟓𝟎.𝟗𝟎)

𝟏.𝟏. Đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧 đ𝐞̂̉ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐲́

Pháp nhân sản xuất, nhập khẩu, chế biến, bán, đóng gói hoặc tự quản lý sản phẩm sữa nguyên liệu được Ủy ban Quản lý Sữa và các sản phẩm Sữa cấp phép.

Không thuộc đối tượng pháp nhân đã bị hủy đăng ký nhập khẩu sữa nguyên liệu trong thời gian 2 năm kể từ ngày bị hủy.

Không thuộc đối tượng pháp nhân mà nhân sự quản lý hoặc điều hành thuộc pháp nhân đã bị hủy đăng ký nhập khẩu sữa nguyên liệu trong thời gian 2 năm kể từ ngày bị hủy.

Không phải đối tượng pháp nhân đang bị treo hoặc vẫn đang bị hủy đăng ký làm nhà nhập khẩu sữa nguyên liệu.

𝟏.𝟐. 𝐂𝐚́𝐜 𝐭𝐚̀𝐢 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐧𝐨̣̂𝐩

Giấy phép đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Thương mại Thái Lan cấp có thời hạn không quá 6 tháng kể từ ngày đăng ký.

Trong trường hợp chứng nhận đăng ký không nêu cụ thể rằng pháp nhân đăng ký hoạt động trong ngành nghề được nêu thì phải đưa ra được bằng chứng hoặc tài liệu cho thấy người nộp đăng ký hoạt động, sản xuất, nhập khẩu, chế biến, bán, đóng gói hoặc tự quản lý sản phẩm sữa nguyên liệu.

Kế hoạch nhập khẩu và sử dụng sữa nguyên liệu, trong đó nêu rõ lượng sữa nguyên liệu cần phục vụ cho hoạt động của mình.

Bản đồ nơi lưu kho sữa nguyên liệu được nhập khẩu.

𝟐. 𝐒𝐮̛̃𝐚 𝐮𝐨̂́𝐧𝐠 𝐥𝐢𝐞̂̀𝐧 (𝐇𝐒 𝟐𝟐𝟎𝟐.𝟗𝟎.𝟏𝟎; 𝟐𝟐𝟎𝟐.𝟗𝟎.𝟐𝟎; 𝟐𝟐𝟎𝟐.𝟗𝟎.𝟑𝟎; 𝟐𝟐𝟎𝟐.𝟗𝟎.𝟗𝟎)

𝟐.𝟏. Đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧 đ𝐞̂̉ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐲́

Pháp nhân sản xuất, nhập khẩu, chế biến, bán, đóng gói hoặc tự quản lý sản phẩm sữa uống liền được Ủy ban Quản lý Sữa và các sản phẩm Sữa cấp phép.

Không thuộc đối tượng pháp nhân đã bị hủy đăng ký nhập khẩu sữa uống liền trong thời gian 2 năm kể từ ngày bị hủy.

Không thuộc đối tượng pháp nhân mà nhân sự quản lý hoặc điều hành thuộc pháp nhân đã bị hủy đăng ký nhập khẩu sữa uống liền trong thời gian 2 năm kể từ ngày bị hủy.

Không phải đối tượng pháp nhân đang bị treo hoặc vẫn đang bị hủy đăng ký làm nhà nhập khẩu sữa uống liền.

𝟐.𝟐. 𝐂𝐚́𝐜 𝐭𝐚̀𝐢 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐧𝐨̣̂𝐩

Chứng nhận đăng ký với tư cách pháp nhân được Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Thương mại Thái Lan cấp có thời hạn không quá 6 tháng kể từ ngày đăng ký.

Trong trường hợp chứng nhận đăng ký không nêu cụ thể rằng pháp nhân đăng ký hoạt động trong ngành nghề được nêu thì phải đưa ra được bằng chứng hoặc tài liệu cho thấy người nộp đăng ký hoạt động, sản xuất, nhập khẩu, chế biến, bán, đóng gói hoặc tự quản lý sản phẩm sữa uống liền.

Kế hoạch nhập khẩu và sử dụng sữa uống liền, trong đó nêu rõ lượng sữa nguyên liệu cần phục vụ cho hoạt động của mình.

Bản đồ nơi lưu kho sữa uống liền được nhập khẩu.

𝟑. 𝐒𝐮̛̃𝐚 𝐛𝐨̣̂𝐭 𝐠𝐚̂̀𝐲 (𝐇𝐒 𝟎𝟒𝟎𝟐.𝟏𝟎.𝟒𝟏; 𝟎𝟒𝟎𝟐.𝟏𝟎.𝟒𝟗; 𝟎𝟒𝟎𝟐.𝟏𝟎.𝟗𝟏; 𝟎𝟒𝟎𝟐.𝟏𝟎.𝟗𝟗)

𝟑.𝟏. Đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧 đ𝐞̂̉ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐲́

Pháp nhân sản xuất, nhập khẩu, chế biến, bán, đóng gói hoặc tự quản lý sản phẩm sữa bột gầy được Ủy ban Quản lý Sữa và sản phẩm Sữa cho phép.

Không thuộc đối tượng pháp nhân đã bị hủy đăng ký nhập khẩu sữa bột gầy trong thời gian 2 năm kể từ ngày bị hủy.

Không thuộc đối tượng pháp nhân mà nhân sự quản lý hoặc điều hành thuộc pháp nhân đã bị hủy đăng ký nhập khẩu sữa bột gầy trong thời gian 2 năm kể từ ngày bị hủy.

Không phải đối tượng pháp nhân đang bị treo hoặc vẫn đang bị hủy đăng ký làm nhà nhập khẩu sữa bột gầy.

𝟑.𝟐. 𝐂𝐚́𝐜 𝐭𝐚̀𝐢 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐧𝐨̣̂𝐩

Chứng nhận đăng ký với tư cách pháp nhân được Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Thương mại Thái Lan cấp có thời hạn không quá 6 tháng kể từ ngày đăng ký.

Trong trường hợp chứng nhận đăng ký không nêu cụ thể rằng pháp nhân đăng ký hoạt động trong ngành nghề được nêu thì phải đưa ra được bằng chứng hoặc tài liệu cho thấy người nộp đăng ký hoạt động, sản xuất, nhập khẩu, chế biến, bán, đóng gói hoặc tự quản lý sản phẩm sữa bột gầy.

Kế hoạch nhập khẩu và sử dụng sữa uống liền, trong đó nêu rõ lượng sữa bột gầy cần phục vụ cho hoạt động của mình.

Bản đồ nơi lưu kho sữa bột gầy được nhập khẩu.

---------------------------------------------------------

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào hay có nhu cầu cần tư vấn, xin vui lòng liên hệ:

𝐌𝐬. 𝐋𝐢𝐬𝐚

𝑪𝒆𝒍𝒍 𝑷𝒉𝒐𝒏𝒆: (+84)911 529 168

𝑬𝒎𝒂𝒊𝒍: Lisa@peacelogistics.asia

𝑾𝒆𝒃𝒔𝒊𝒕𝒆 : https://peacevn.com/

icon icon icon