Thủ tục nhập khẩu que thử thai

Hôm nay, Peace sẽ chia sẻ cho bạn thủ tục nhập khẩu que thử thai. 


Que thử thai là một trong những loại trang thiết bị y tế, theo quy định tại định nghĩa về trang thiết bị y tế que thử thai thuộc loại trang thiết bị y tế invitro để chẩn đoán sự thụ thai: “Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro tự xét nghiệm là trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro được chủ sở hữu chỉ định sử dụng cho những người chưa được đào tạo về lĩnh vực liên quan.” Theo quy định về phân loại trang thiết bị y tế tại Quy tắc 4, Phần III, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT, thì que thử thai là trang thiết bị y tế loại B:
Mã HS code là 38220090. 
Các chứng từ để làm thủ tục hải quan gồm: 
-    CE (chứng nhận hợp chuẩn châu Âu)
-    FSC 
-    Catalog
-    Bill
-    Chứng nhận ISO
Mặt hàng này cần đăng ký làm phân tích phân loại, cụ thể cho mặt hàng này là loại B. 
Để biết thêm thông tin chi tiết về thủ tục nhập khẩu que thử thai, vui lòng liên hệ với Peace hoặc liên hệ số điện thoại: 0911.529.168 ( Ms.Lisa)
Hoặc truy cập website để update thêm thông tin: https://dichvulogistics.com.vn/

Viết bình luận
icon icon icon